לחץ כדי לקרוא על דרך התנהלותו של אליקים רובינשטיין

מר אליקים רובינשטיין אמר דברים שאינם אמת, כאשר ידע כי דבריו אינם אמת.

מר אליקים רובינשטיין פעל בחוסר שיקול דעת במספר נושאים עליהם היה מופקד.

מר אליקים רובינשטיין קשוב לרחשי הלב של גורמים זרים באופן שכבר השפיע בעבר על החלטותיו בצורה לא עניינית.

שיקול דעתו של מר רובינשטיין, כפי שעולה מהתשתית העובדתית של המקרים שיפורטו להלן היה מוטעה והחלטותיו היו בלתי סבירות בצורה קיצונית.

מר אליקים רובינשטיין הפר ביודעין ובמתכוון את חובת הגילוי הנאות.

מאז תום מינויו כיועץ משפטי לממשלה ועד היום לא חלפה תקופת צינון (כמקובל לגבי עובדי מדינה אחרים).

וגם אם הסתיימה תקופת הצינון הפורמלית אטען כי מר אליקים רובינשטיין נותר קשור בקשרי אינטרסים עם רעייתו, מרים רובינשטיין, שכיהנה בתפקיד בכיר בפרקליטות המדינה.

לאור האמור לעיל וכמפורט להלן הגעתי למסקנה העגומה כי מר רובינשטיין נשאר כבול בקשרי האינטרסים שלו עם אלו שהיה ממונה עליהם בפרקליטות המדינה.

מה גם שהטיפול בפרשות המביכות בהן טיפל אישית מעולם לא נדון לפחות לא במישור הציבורי.

זו עובדה כי מר רובינשטיין המשיך להיות מעורב בכל הפרשות הנ"ל גם לאחר שפרש.

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com