up  העובדות על נזקי קרינה ממערכות תקשורת,
מכשירי טלפון סלולרי וגם אנטנות סלולריות

גילוי דעת
 • גופי הפיקוח בארץ ובעולם, המומחים מטעמם והתקשורת הסוגדים לקשרי הון-שלטון, תומכים ללא סייג בכל הטכנולוגיות האלחוטיות. זאת למרות שעל שולחנם נערמות עדויות רבות על סיכוני בריאות כתוצאה של חשיפה לקרינה א"מ (אלקטרומגנטית) בלתי מייננת, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות ומצד שני יש גם השפעות חיוביות... האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה).
 • לדעתנו יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן במקום בו מצויים אנשים, לעוצמה הפחותה מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך (אפנון AM) שיש בהם כדי להשפיע לרעה על גוף אדם, בתנאים מסויימים.

  סקירת מחקרים:
  ד''ר זמיר שליט''א, יועץ בענייני מפגעי סביבה אלקטרומגנטיים, סוקר מחקרים בעולם אודות השפעת קרינה בלתי מייננת, "מה גורמות קרינות השידור לאדם ולחי?"

  עיינו בטבלה הבאה החושפת טפח משלל המחקרים שבוצעו בנושא השפעות קרינה סלולרית בלתי מייננת. מעולם לא קבלנו תגובה עניינית מצד גורמי הפיקוח בארץ על מחקרים אלו. גופי הפיקוח בחרו להשיב לנו תשובות מתחמקות בסגנון, "לא שמענו על כך", "טרם הוכח" וכד'...

  לקריאה נוספת              סיכום / תמונת מצבהשורה התחתונה

 •  

  לראש הדף
  סוף הטבלה
  צפיפות הספק מוקרן אפקטים ביולוגיים שנצפו כותר  ומראה מקום של הפרסום המדעי שמות החוקרים
  Non Thermal exposure נחקרו השפעות שידורים של רשתות GSM על מערכת הלימפוציטים בגוף האדם. נצפו לראשונה שינויים במבנה ובתפקוד של חלבונים כתלות בתדר השידור. Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons Published online Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 9, September 2005, by Eva Markov, Lena Hillert, Lars Malmgren, Bertil R. R. Persson, and Igor Y. Belyaev Eva Markov et. al. 2005
  Non Thermal exposure בקרינה בתדרי GSM נצפה הרס ה-DNA וכן שינוי בהתנהגות תאים עובריים חיים Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic stem cell-derived neural progenitor cells. The FASEB Journal Express, Article doi:10.1096/fj.04-3549fje Published online August 22, 2005 by Teodora Nikolova, Jaroslaw Czyz, Alexandra Rolletschek, Przemyslaw Blyszczuk, Jörg Fuchs, Gabriele Jovtchev, Jörgen Schuderer, Niels Kuster, and Anna M. Wobus Teodora Nikolova et. al. 2005
  Non Thermal exposure מחקר סטטיסטי השוואתי על 530 אנשים מצא עליה משמעותית בסימפטומים בריאותיים כתלות בטווח מאנטנות סלולריות, עייפות 300 מ' ומטה, כאבי ראש 200 מ', הפרעות שינה ואי-נוחות: פחות מ-100 מ'. אין מידע מדוייק על צפיפות ההספק המוקרן. Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex. Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M. Institut national des sciences appliquees, laboratoire de biochimie-pharmacologie, batiment Louis Pasteur, 20, avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne, France.
  Published in French, Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73. Erratum in: 2002 Dec;50(10):621.
   Santini et. al. 2005
  Non Thermal exposure תאים חיים שהוקרנו בתדר 960 מה"ץ שינו פעילותם הנורמלית בטמפ' סביבה 35 ו-39 מעלות The effects of radiofrequency fields on cell proliferation are non-thermal Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):177-80. Velizarov S, Raskmark P, Kwee S. 1999
  Non Thermal exposure קרינה בעוצמות נמוכות משפיעה על מערכת העצבים. הפרמטרים החשובים הם תדירות הגל, משך ההקרנה, צורות הגל ותדרי האפנון. קיים חשש להשפעות שליליות של מערכות טלפונים סלולריים. NEUROLOGICAL EFFECTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION Bioelectromagnetics Research Laboratory, Department of Bioengineering, School of Medicine and College of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington, USA Paper presented at the "Workshop on Possible Biological and Health Effects of RF Electromagnetic Fields", Mobile Phone and Health Symposium, Oct 25-28, 1998, University of Vienna, Vienna, Austria. Henry Lai 1998
  עוצמה לא ידועה שידור גל נושא בתדר 915 מה"ץ מאופנן אנלוגית בתדר 217 הרץ גרם לעליה בתגובתיות של נבדקים ערים. (הערת בעל האתר: לא נבחנה השפעה של תדרי אפנון אחרים, בתדרים הקרובים לגלי המוח). Effect of a 915-MHz simulated mobile phone signal on cognitive function in man by Preece A. W.; Iwi G.; Davies-Smith A.; Wesnes K.; Butler S.; Varey A.; published in International Journal of Radiation Biology, Volume 75, Number 4, 1 April 1999, pp. 447-456(10).  Preece A. W. et al 1999
  עוצמה לא ידועה מחקר מבוקר של גלי מוח בזמן שינה של נבדקים שנחשפו לשידורי רשת GSM סטנדרטית הראה כי חל שינוי במבנה גלי אלפא בהשוואה לקבוצת מבחן שלא הוקרנה. שלבי השינה של הנבחנים תחת קרינה היו שונים בהשוואה לקב' המבחן. Investigation of brain potentials in sleeping humans exposed to the electromagnetic field of mobile phones. Lebedeva NN, Sulimov AV, Sulimova OP, Korotkovskaya TI, Gailus T. Institute of Higher Nerve Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences. Published in Crit Rev Biomed Eng. 2001;29(1):125-33 (Boca Raton, FL)  Lebedeva et. al. 2001
  0.1 µW/cm2
  (0.001 W/Kg SAR)
  גלי מח א.א.ג. השתנו תחת השפעת קרינה מטלפון סלולרי Low-Frequency pulsed electromagnetic fields influence EEG of man. Physica Medica, Vol. 11, No. 2, pps 77-80, April-June 1995.  Von Klitzing, 1995
  0.16 µW/cm2 שינוי בתפקוד מוטורי ובקשב בתלמידי בית ספר בלטביה Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda radio location station in Latvia. Sci Total Environ 1996;180:87-93  Kolodynski, 1996
  0.168 - 1.053 µW/cm2 ירידה בפוריות עכברים לאחר חמישה דורות של הקרנה RF Radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.  Magras & Xenos, 1997
  0.2 - 8 µW/cm2 עליה בלוקמית ילדים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers, Med J Aust 165(11-12) P. 601-5 Dec 2-16, 1996.  Hocking, et al 1996
  1.3 - 5.7 µW/cm2 עליה בלוקמית בוגרים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה.
  נערך מחקר עוקב בו לא הצליחו לשחזר את הממצאים.
  Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. Am J Epidemiology 145(1) P 1-9 Jan 1997.  Dolk et al, 1997
  2 - 4 µW/cm2 השפעה ישירה על חילוף יונים ואצטילכולין בתא חי Microwave effects on acetycholine-induced channels in cultured chick myotubes. Bioelectromagnetics 9; 363-372.  D'Inzeo, 1988
  4 - 10 µW/cm2 ירידה בתפקוד ילדים במבחן זכרון חזותי Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  5 - 10 µW/cm2 פעילות עצבית לא סדירה The Biological Action and Hygenic Significance of Elecromagnetic Fields of Superhigh and Ultrahigh frequencies in Densely Populated Areas, from Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation. Proceedings of an International Symposium, Warsaw 15-18 October, 1973, Polish Medical Publishers, Warsaw, 1974.  Dumanski & Shandala, 1974 cited
  10 µW/cm2 ירידה משמעותית ביכולת הבחנה חזותית Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  10 - 25 µW/cm2 שינויים בהיפוקמפוס (מוח ) כתוצאה של חשיפה ממושכת Destructive and reparative processes in hippocampus with long-term exposure to nonionizing radiation. In U.S.S.R. Report, Effects of Nonionizing Microwave Radiation, No. 7, JPRS 81865, pp. 15-20. cited Belokrinitskiy, 1982
  30 µW/cm2
  (0.015 W/Kg SAR)
  עליה בספירת תאים במערכת החיסונית Antibody responses of mice exposed to low-power microwaves under combined, pulse and amplitude modulation, Bioelectromagnetics 12: P 47-56.  Veyret, et al 1991 cited
  50 µW/cm2 ירידה של 18 אחוזים בשינת-REM - יש לכך השפעה  לטווח רחוק על יכולת  למידה וזכרון Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology 1996;33:41-7. cited  Mann et al, 1996
  100 µW/cm2 שינויים במערכת החיסונית Effect on the immune system of mice exposed chronically to 50 Hz amplitude-modulated 2.45 GHz microwaves. Bioelectromagnetics 17:246-8.  Elekes, 1996
  0.6 W/Kg SAR המחקר נועד לבחון כיצד אותות של מע' טל' סלולרי בתדרים סמוכים אך שונים ובסוגי אפנון שונים משפיעים על חלוקת תאי עובריים. התוצאות אמנם ראשוניות אך מדאיגות. Proto-oncogene mRNA levels and activities of multiple transcription factors in C3H 10T 1/2 murine embryonic fibroblasts exposed to 835.62 and 847.74 MHz cellular phone communication frequency radiation. Goswami PC, Albee LD, Parsian AJ, Baty JD, Moros EG, Pickard WF, Roti Roti JL, Hunt CR.; Radiation Oncology Center, Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University, St. Louis, Missouri 63108, USA.
  Published in Radiation Research(New York, NY) 1999 Mar;151(3):300-9.
   Goswami et. al. 1999
  100 µW/cm2 ירידה של 26 אחוזים באינסולין בעוצמות לא תרמיות Phasic Behavioral and Endocrine Effects of Microwaves of Nonthermal Intensity, by Carpenter DO and Ayrapetyan S, editors. Biological Effects of Electric and Magnetic Fields. Volume 1, published by Academic Press cited Navakatikian & Tomashevskaya 1994 cited
  120 µW/cm2 חסימת כניסת דם בתאי מח  בשל הקרנה  בתדר 915 מה"ץ
 • Permeability of the blood brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation;continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz. Bioelectrochem Bioenerg 1993;30:293-301.
 •   Blood brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields from a GSM wireless communication transmitter. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.
 • more
 •  Salford, 1993 and 1997 cited
  לראש הטבלה
  לקריאה נוספת

   

  ר' טבלה - רשימת מחקרים המוכיחים נזקי קרינה
  סיכום, תמונת מצב

  לקריאה נוספת פרסומים בסדר כרונולוגי יורד

  עמדת נציב הדורות הבאים

  בית משפט מחוזי בתל אביב הכריע נגד עיריית ת''א וחברות הסלולר 14/5/2006
  "היתרי הבנייה שניתנו לחברות מבוטלים, הן בשל חריגה מהוראות תמא 36/א' והן בשל כך שאישור מיקומם של מתקני השידור, חורג מהחלטת רשות הרישוי ולא ניתן על ידי רשות מוסמכת."
  לשון ההחלטה | פרשנות על ההחלטה

  אנטנות "ידידותיות"? הסוף למודל מודיעין 3/3/2006

  מחקר מלמד: טלפונים סלולריים ואלחוטיים יש בהם כדי להזיק לבריאות   פרסום המאמר המלא באנגלית

  מחקר גרמני המלמד על נזקי בריאות כתוצאה של קרינה סלולרית

  חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו - 2006

  בית משפט העליון בארה"ב פסק כנגד יצרניות ציוד סלולרי
  בית המשפט העליון בארה"ב דחה בתאריך 30.10.05 עתירה של יצרניות טלפונים סלולריים, אשר ביקשו לבטל החלטה של בית משפט לערעורים שקבע כי יש לדון בתביעות יצוגיות שהוגשו נגד החברות, בגין סיכוני בריאות שנגרמים, לכאורה, עקב קרינה סלולרית ועל כך שהחברות הסלולריות ידעו על הסיכון הקיים מהקרינה הסלולרית ולא הזהירו את הציבור מפניו.

  בית משפט בשבדיה פסק: אנטנות הדור השלישי = מפגע סביבתי
  UMTS-net. Ltd, חברה שבדית לתקשורת סלולרית עתרה לבית משפט לעירעורים על פסיקת בית משפט לעניני איכות סביבה והפסידה. בתאריך 12.10.05 פסק בשבדיה בית משפט לערעורים: אנטנות ניידות ותרנים קבועים של מערכות סלולר של הדור השלישי מהווים בפעולתם סכנה לסביבה
  לפרטים נוספים אפשר להתקשר לשבדיה טל' 08-729 72 63 לבקש לשוחח עם Tomas Lofgren | מקור מידע נוסף

  השפעת קרינה סלולרית על חסידות - מחקר שנערך בספרד
 • Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork

 • Potential Health Implications from Mobile Communication Systems  כנסים בינ"ל 2005

  חוקרים השמיטו ממצאים מדאיגים מפרסומי מחקר על הסיכון שבסלולרי
    רק הממצאים המרגיעים פורסמו הארץ 30/9/05

  "בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא מהימנות" כתבת וידאו מתאריך 22/8/05

 • RF-Induced DNA Breaks Reported in China "Zhengping Xu of the Zhejiang University School of Medicine reported that cells exposed to a pulsed 1800 MHz RF radiation at an SAR of 3 W/Kg for 24 hours showed a statistically significant increase in DNA damage." Presented at the 4th International Seminar on EMFs and Biological Effects, held in Kunming China, September 12-16, 2005.

  חוקרים מהטכניון: "הקרינה הסלולרית פוגעת בעיניים" מעריב 7/05

  בעל המאה הוא בעל הדעה חברות הסלולר מממנות מחקרים על השפעות הקרינה ודורשות בתמורה את הזכות "לערוך" את התוצאות. עדויות של מדענים. מעריב 10/7/05

  עבודת מחקר על אנטנות סלולריות וצבר סרטן בספרד 20/6/05

  מומחה: כאבי ראש, הקאות וסחרחורות "אלו סימפטומים שמאפיינים קרינה אלקטרו-מגנטית" מעריב 5/05

  בחודש מאי 2005 החליט בימ"ש מינהלי בקליפורניה כי התובעת, שרזה פרייס, נפגעה מגידול בראש כתוצאה של קרינת רדיו. ביהמ"ש הורה למעבידה לשעבר לשלם לה הוצאות ריפוי, בסך 30,000 דולר, בשל נזקי הקרינה מהם סבלה בשל עבודתה, כמתכנתת טלפונים סלולריים! כדי לקרוא את המאמר מתאריך 2/10/05 הקליקו כאן (אנגלית).

 • ITIS Foundation for Research on Information Technologies in Society, Zurich   מחקרים בשוויץ
  השפעת הקרינה על השינה של בני אדם: Bioelectromagnetics 2003 | Journal of Sleep Research 2002 | Neuroreport 2000

 • International Encyclopedia of Neuroscience
  by W. Ross Adey, Professor of Physiology; Loma Linda CA, USA (2004)

 • Mobile phone radiation and health From Wikipedia, the free encyclopedia 2004-2005

 • The Latest Publications: EMF - פרסומים אחרונים של ICNIRP אודות השפעות פיסיולוגיות - דצמבר 2004

 • Wolrd Health Organization - WHO
  Symposium Record Abstracts presented in Bangkok, Thailand, January 2004
  בתקצירי הכנס של ארגון הבריאות העולמי WHO, פורסם בעמ' 20: הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן קבעה על סמך מחקרים אפידמיולוגים ראשוניים כי שדות מגנטיים בתדר נמוך עלולים לגרום לסרטן בבני אדם. לעומת זאת עדיין לא נמצא קשר חד-ערכי להגדלת הסיכון לסרטן כתוצאה של קרינת רדיו. בעבודה אחרת פורסם בעמ' 59: "אפשר לבצע מחקר מסודר לחקר סרטן כתוצאה של שידורי רדיו". השאלה: מדוע רק "אפשר"? מתי זה יבוצע, אם בכלל?

  דור שלם של בני נוער עלולים להפוך לסנילים בשיא חייהם בשל שימוש בטלפונים סלולריים ובטכנולוגיות אלחוטיות חדשות – כך עולה ממחקר שפורסם בשנת 2003 על ידי המכון האמריקני למדעי בריאות הסביבה, מטעם ממשלת ארה"ב. כדי לקרוא את המאמר בעברית הקליקו כאן. וכן ר' "כך הוטעו כולם אודות סכנות הסלולר".

 • Experts asked to shut up or quit jobs   עובדות על מומחים שהושתקו או פוטרו ממקומות עבודתם

 • The Third International Conference
  ELECTROMAGNETIC FIELDS AND HUMAN HEALTH – FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH
  Held in Moscow and St. Petersburg, Russia, September 17-25, 2002.

  נזקי טלפונים סלולריים   ד"ר זמיר שליט"א, 2001

 • REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods
  A project funded by the EU under the programme "Quality of Life and Management of Living Resources", Key Action 4 "Environment and Health": QLK4-CT-1999-01574

  השפעות ביולוגיות של קרינה אלקטרומגנטית מאמר של רפי קורנשטיין, מדע - עיתון מדעי לכל - כרך ל"ד מספר 1

 • Mobile phone cancer study 'flawed' - BBC, May 1999   בי.בי.סי. מדווח על מחקרים לא ראויים

 • Submissions to Standards Australia on adopting the ICNIRP radio frequency exposure limits for Australia and New Zealand 24/7/1998
  דון מייש נציג איגוד הצרכנים של אוסטרליה מציג נתונים מדאיגים על חשיפה לקרינה א"מ בלתי מיננת. יש שם התייחסות מפורטת לפרשת עובדי שגרירות ארה"ב במוסקבה. פרשה שנתגלתה בשנת 1967 (ר' להלן התייחסות של פרופ' גולדשמיט משנת 1995).

 • Cellular Telephones and the Potential Hazards of RF Radiation:
  Responses to the Fear and Controversy.   Conclusions - Spring 1998

 • RF Radiation and Electromagnetic Field Safety     1997 פרסום של אגודת חובבי הרדיו בארה"ב

  גלי מוח כמעט 2000 - חוברת 14 אביב 1997

 • What effects of EMFs have been reported in laboratory studies? - September 1996
  An Official Document of NIEHS - National Institute of Environmental Health Sciences

 • Where the trail leads 1995 ציטוט נוסף
  פרופ' גודלשמידט מאוניברסיטת בן-גוריון מספר כי היה מעורב בשנת 1974 בחשיפת מחקר על ריבוי מחלות (פי 6-8 מהצפוי) בקרב עובדי השגרירות האמריקאית במוסקבה (1967). בדיעבד התברר כי עובדי השגרירות האמריקאית נחשפו לקרינת מיקרוגל, בתוך בניין השגרירות. מעולם לא ניתן כל הסבר אחר להופעת המחלות והתמותה המוגברת! בדיעבד הגיע פרופ' גולדשמידט למסקנה כי כל הגורמים השלטוניים המעורבים ניסו לטשטש את הממצאים המדהימים שנתגלו. במאמר שפרסם בשנת 1995 נכתב כי בארה"ב בוצע מחקר ע"י פרופסור ליליאנפלד, ראש מחלקת אפידימיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת ג'ון הופקינס. הדו"ח משנת 1978 שלל כל ממצא לגבי השפעת הקרינה במוסקבה!
  התברר כי קרוב לפרסום הממצאים אושפז פרופסור ליליאנפלד. בדיעבד נוספו הערות לדו"ח שלו ע"י פקידי משרד החוץ, אלו אשר הזמינו את העבודה... בשנת 1990 נפטר פרופסור ליליאנפלד ולא ניתן היה לדלות מידע נוסף.
  פרופ' גולדשמידט עבר על כל הטקסט והטבלאות בפרסום המחקר "המעובד" של ליליאנפלד והגיע למסקנה כי הצגת נפח ענק של נתונים (106 טבלאות) נועד להראות שכביכול כל אפשרות נבחנה. את זאת עשו תוך כדי טשטוש הממצאים האמיתיים שנותרו קבורים בהררי המידע. בין השיטין מצא החוקר כי היתה תחלואת סרטן ותמותה גבוהה במיוחד בקרב עובדי השגרירות במוסקווה. לפי הידוע הם נחשפו לקרינת מקרוגל בצפיפות הספק של כ- 10 µW/cm2 בלבד...
 •  

  לקריאה נוספת   סיכום / תמונת מצב:
  גופי הפיקוח העלימו עד כה מהציבור הרחב את כל המידע הנתון בידם, בעניין סיכוני קרינה בלתי מייננת כולל אך לא רק ממערכות טלפון סלולרי. בתשובותיהם המתחמקות הם דאגו להרגיע את הציבור. זאת ככל הנראה במטרה לקדם פרישת רשתות תקשורת, המסייעות לחיזוק גורמי השלטון ודרך כך גם הגדלת רווחים כלכליים של בעלי ההון המקורבים לשלטון וחיזוק של אוכלוסיה "מועדפת".

  כנגד זאת החלו התארגנויות בישראל. ר' למשל:
 • כנס אזרחים מטעם פורום הגל הירוק ועמותת אזרחים למען הסביבה
  שתמכו בפוליטיקאים הנוקטים עמדה בלתי פשרנית כנגד התופעה האמורה.
 • אדם טבע ודין (אט"ד) - אינם מספיק נחרצים ב- ניר העמדה שלהם.
 • הצעירים והירוקים במועצת העיר הרצליה בצעו סקר אנטנות סלולאריות.
  מה היה צפיפות ההספק המוקרן שם? הם נמנעו מלפרסם את הנתונים...
 • "נלחמים על הבית!" כולל כתבות, חלקן מגמתיות כלכלית! האירגון הסיר קישור קודם לדף זה,
  ככל הנראה בשל פרסום עובדות, שלא התאימו לסדר היום שלהם (הגשת תביעות ענק)...
 • הפורום לסלולריות שפוייה נראה ונשמע "שפוי"...
 • פורום החברות הסלולריות בישראל תומך בפועל באינטרסים של חברות הסלולר.
 • אובייקטיבי™, טען כי פעל "בתמיכתו הישירה של ח"כ פינס"...
 • המרכז למחקר גרעיני נחל שורק (ממ"ג) מה למחקר גרעיני ולטל' סלולריים? מי הסמיך אותם?
  לא רק שאינם מופיעים ברשימת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
  כפי שמופיעים ארגונים אחרים , אלא שבבדיקה השוואתית של מכשירי
  מדידת קרינה שכוילו על ידם נמצאו קריאות נמוכות
  ביחס למכשירים שכוילו ע"י יצרנים בחו"ל...
 • פורטל "בית משותף" במימון חברה מסחרית הנותנת שירותי מדידות קרינה
  למיטב ידיעתנו לפחות חלק מהארגונים הנ"ל בעלי אינטרסים זרים, בין היתר כלכליים, ו/או פוליטיים...
  לדעת כותב שורות אלו אין במערכות טלפון סלולרי המופעלות בתנאים אופטימליים כדי לגרום
  לנזק פיסיולוגי ממשי. אבל, כמובן, אין בכך משום מתן היתר להשתוללות הבלתי מרוסנת
  של חברות הסלולר, של הבודקים למיניהם ווהזלזול שהפגין עד כה המשרד להגנת הסביבה.
  חשיבותה של רשת טלפון אלחוטית איננה מוטלת בספק. גם רווחי החברות חשובים.
  הם הרי נותנים פרנסה לאלפי אנשים ומסייעים לכולנו לקיים רמת חיים טובה יותר.
  יש מקום להמשיך במחקרים מסוג אלו המצויינים לעיל ומצד שני אסור להיתפס לפאניקה!!!

  גודל צורת ומיקום האנטנות אינו קובע...
  מה שקובע זה צפיפות ההספק המוקרן ורכיבי אפנון AM במקום נתון.
  חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו - 2006 יש בו כדי להסדיר את אי-הסדר ששרר עד חקיקתו.

  החשש המסתמן הוא כי רשויות השלטון לא יאכפו את החוק הזה, כפי שאינן אוכפות הרבה חוקים אחרים.

  אם אתם רוצים למנוע המשך ההפקרות והניצול לרעה של הפאניקה לצד זה או אחר,
  הצטרפו ותמכו בפעילות עמותת אומ"ץ
  כל הפעילות על טהרת ההתנדבות
  בתאריך 10/11/05 החלה אומ"ץ בקשר של
  שיתוף פעולה עם "הקואליציה ל" - שתי"ל
  בו ביום בקרו חברי הנהלת העמותה בכנס היסוד של
  "העמותה לשימור הכרמל"

  אומ"ץ ometz@012.co.il
  רחוב לבונטין 12
  ת.ד. 20093
  תל-אביב 61201
  טל': 5605588 (03)
  פקס: 5600469 (03)
 • חזון אומ"ץ
 • מטרות אומ"ץ
 • סקירת פעילות עמותת אומ"ץ
 • רשימת פעילי אומ"ץ
 • פרסומים של חברי אומ"ץ
 • אומ"ץ - ויקיפדיה
 •  

  אומ"ץ בויקיפדיה

  © כל הזכויות שמורות לדורון טל

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמו נועד.

  האתר נבנה ומתוחזק ע"י דורון טל
  פיסיקאי בדימוס וחושף שחיתות בהווה.

  www.000webhost.com